Voordelen en meerwaarde

Het integraal samenwerken in een Bouw Informatie Model biedt voordelen voor alle partijen binnen het bouwproces. Van tevreden uitvoerders tot een gelukkige opdrachtgever.

De voordelen:

  • Bouwfouten worden voorkomen met minder faalkosten als resultaat.

  • Reductie bouwkosten.

  • Een grotere efficiency leidt ertoe dat projecten sneller kunnen worden afgerond.

  • Door 3D visualisatie ontstaat al voor de bouw begint een duidelijk beeld van het gebouw.

  • Gegevens worden gedeeld en kunnen door anderen worden gebruikt. Dit voorkomt dubbel werk.

  • Door een vroeg inzicht in alle gegevens kan direct voor de beste oplossing worden gekozen en hoeven plannen later niet te worden gewijzigd.

  • Consistentie in de tekeningen.

  • Inzichtelijkheid

  • Geen verrassingen achteraf.