Inleiding

Deze verklaring beschrijft het beleid van L.M. van der Sluis (Holding) B.V. (KvK 05031054) (‘Van der Sluis’) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Van der Sluis houdt zich voornamelijk bezig met installatietechniek, landbouwmechanisatie, het ontwerpen, fabriceren en monteren van constructies in de utiliteits- en woningbouw. Daarbij verwerkt Van der Sluis persoonsgegevens van betrokken partijen of de persoonsgegevens van de medewerkers van deze betrokken partijen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de dienstverlening van Van der Sluis.

Van der Sluis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Van der Sluis houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 25 februari 2019

Contact met Van der Sluis

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Van der Sluis wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:     0383446555

Mail:                 info@vandersluis.nl

Website:          www.vandersluis.nl

Post:                Kamperzeedijk 57, 8281 PB Genemuiden

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

Persoonsgegevens

 Afhankelijk van de diensten die Van der Sluis aanbiedt, kan Van der Sluis de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam

 2. adresgegevens

 3. telefoonnummer

 4. e-mailadres

 5. geslacht

 6. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s).

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. uitvoeren van de dienstverlening (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Van der Sluis niet mogelijk om de diensten uit te voeren);

 2. inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;

 3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;

 4. evaluatie van evenementen en dienstverlening;

 5. gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Van der Sluis;

 6. verbeteren van de website van Van der Sluis.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Van der Sluis stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van IT-ondernemingen die Van der Sluis assisteren met de website en het opslaan van data, partijen die assisteren bij de bezorging van de producten.

 Indien Van der Sluis uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Van der Sluis ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt wanneer de wet dat voorschrijft vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Van der Sluis zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

Beveiliging en bewaring

Van der Sluis neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Van der Sluis zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, beveiligde servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Van der Sluis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Van der Sluis uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Van der Sluis uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies en profilering

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Van der Sluis bezoekt. Op de website(s) van Van der Sluis worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

Daarnaast kan Van der Sluis gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van onderstaande linken om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

·        Firefox

·        Google Chrome

·        Internet Explorer

·        Edge

·        Safari (IOS)

·        Safari (macOS) 

 Websites van derden

De website van Van der Sluis kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Van der Sluis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Youtube, Pinterest, Twitter, Instagram en LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Daarnaast maakt Van der Sluis voor de servicedienst gebruik van Whats App. Lees de privacy verklaringen van Facebook, Youtube, Pinterest, Twitter, Instagram, LinkedIn en Instagram om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Van der Sluis kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Van der Sluis een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@vandersluis.nl.

Klachten

Van der Sluis hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap L.M. van der Sluis (Holding) B.V.