BIM

BIM is een werkmethodiek waarbij in een driedimensionaal Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Hierbij worden in één model (database) gegevens van de architect, constructeur, installateur en aannemer verwerkt. In dit model kunnen alle partijen hun kennis en informatie kwijt en zorgen zij samen voor het optimaliseren van het totale bouwproces, van ontwerp tot en met beheer. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen. Een grote efficiency en financiële voordelen zijn hiervan het resultaat. BIM is inmiddels een gevestigd begrip in de bouwwereld.
Van der Sluis Technische Bedrijven mag zich gerust een pionier op het gebied van BIM noemen. De BIM-gedachte en het besef van de voordelen van een integrale benadering leefden al vroeg bij de Van der Sluis Technische Bedrijven, zelfs al voordat het concept BIM überhaupt bedacht was.

 "Samen ben je succesvoller" geldt ook voor de samenwerking van Van der Sluis Constructie met de installatietak.
Van der Sluis Constructie gebruikt bijvoorbeeld al lange tijd software voor het delen en uitwisselen van informatie en modelleerde al sinds 1997; deze modellen sluiten naadloos aan via IFC.
Voor de installatietak zijn de Van der Sluis Technische Bedrijven in augustus 2010 gestart met BIM. Op dat moment was er nog geen uniforme objectenbibilotheek aanwezig. Het bedrijf is daarom zelf gestart met het aanmaken van objectenbibliotheken in samenwerking met diverse grote marktpartijen. Daarnaast moest er een omschakeling worden gemaakt met betrekking tot de software. Uiteindelijk is er voor gekozen om met Revit MEP te gaan modelleren.

Met branchegenoten zoals installatie adviseurs ontstaan samenwerkingsverbanden, die een schoolvoorbeeld zijn van BIMmen binnen de installatiesector. De samenwerking beschrijft René van der Sluis, algemeen directeur, met een treffende metafoor: “We zien dat de vervlechting van onze processen en activiteiten samenwerking sterker maakt.”
Het aantal projecten waarin wordt gebimd, zal in de toekomst alleen maar gaan toenemen. "Er is geen weg meer terug"!