Keuringsbedrijf

Als erkend Keuringsbedrijf heeft Van der Sluis Agri keurmeesters in huis, die niet alleen landbouwwerktuigen en maaimachines kunnen keuren, maar ook alle andere denkbare werktuigen en gereedschappen, van boor- en zaagmachines tot ladders en aanhangwagens en van heftrucks, verreikers tot ander intern transportmaterieel.

De Arbo-wet schrijft voor dat alle werktuigen die professioneel worden gebruikt, jaarlijks gekeurd dienen te worden,- machines periodiek laten keuren door een deskundige is verplicht volgens de Arbowet uit 1998, art 7.4a lid 3. Deze verplichting geldt voor u, als eigenaar van machines en werktuigen. 

Het is niet alleen de wet die eist dat groenaannemers, loonwerkers en boeren veilig werken. Ook opdrachtgevers en verzekeraars vragen steeds vaker dat u alles op het gebied van veiligheid voor elkaar heeft. De verantwoordelijkheid van de machine-eigenaar voor zijn machine is groot. Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een ongeluk, dan moet ú bewijzen dat u al het mogelijke heeft gedaan om ongevallen te voorkomen. Laat daarom uw materieel keuren. De deskundigheid van een Keuringsbedrijf verzekert u van een onafhankelijke, deskundige keuring waarmee u of uw medewerkers zelf geen risico lopen. U vrijwaart u en uw medewerkers van claims van een collega in het geval er toch een ongeval mocht gebeuren. 

Bij elk Keuringsbedrijf worden machines periodiek gekeurd volgens de veiligheidseisen uit de Richtlijn Arbeidsmiddelen, NEN 3140 en het Voertuig Reglement. De keuringen worden verricht door deskundige keurmeesters. De goedgekeurde machines zijn herkenbaar aan de keur sticker; een waarborg voor veiligheid. 


VA-keur: het nieuwe keurmerk

De twee gerenommeerde merken van veiligheidskeuringen op arbeidsmiddelen en machines, COM-Keur en VEBIT Keur, gaan per 1 januari 2016 samen verder onder de nieuwe naam: VA-Keur.


Dit nieuwe, krachtige en frisse  “Veiligheid Arbeidsmiddelen Keur” gaat vanaf 2016 de markt bedienen voor een brede scope van arbeidsmiddelen en machines.

Van klein handgereedschap tot aan grote machines en werktuigen. VA-keur heeft een landelijk dekkend netwerk van ruim 240 gecertificeerde keurbedrijven en ruim 1.200 gekwalificeerde keurmeesters.

Een stap richting meer veiligheid

Met deze stap benadrukken Fedecom en VEBIT het belang van borging van de veiligheid van arbeidsmiddelen en machines in land- en tuinbouw, groenbeheer, infrastructuur en interne bedrijfslogistiek. Gebruikers zijn zich in toenemende mate bewust van de veiligheidsrisico’s en nemen maatregelen om deze te voorkomen. De borging van de veiligheid door regelmatige keuring van machines en werktuigen is een belangrijk instrument. Door de fusie en integratie van keurmerken willen Fedecom en VEBIT de bewustwording een impuls geven en vooral veiligheidsmaatregelen stimuleren.

Meer onafhankelijkheid

Door de sterke elementen van COM-Keur en VEBIT keur in het nieuwe VA-keur te combineren ontstaat een kwalitatief hoogstaande en betrouwbare veiligheidskeuring. Met VCA-certificering vooraf en een steekproefcontrole achteraf, biedt VA-Keur een zeer complete en onafhankelijke keuring. De nieuwe naam en het logo zullen in de markt de identiteit geven aan kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en veiligheid van de arbeidsmiddelen en machines.