Specialisatie

Een project met goed gevolg afronden is één ding. Hóe je dat doet, is een tweede. Op de weg die loopt van een eerste plan naar de uiteindelijke oplevering liggen immers vaak vele obstakels. Obstakels die leiden tot vertraging of onnodige kosten, maar die ook vermeden kunnen worden. Dat kan door gebruik te maken van eigentijdse methodieken als ketenintegratie, Lean-thinking en BIM. Redelijk nieuwe werkmethodieken waarvan veel betrokken partijen inmiddels de voordelen zien, maar die nog niet overal worden omarmd. Van der Sluis Technische Bedrijven doet dat wel. Waarom? Omdat samenwerking tussen alle bij een project betrokken partijen leidt tot kostenreductie, tijdwinst en een kwalitatief beter product met een tevreden klant als resultaat.