Certificaten

De installatietak van Van der Sluis Technische Bedrijven (Van der Sluis Woningbouw, Van der Sluis Renovatie, Van der Sluis Beheer & Onderhoud, Van der Sluis Utiliteit en Versan) beschikt over de certificaten van de KOMO INSTAL. De basis voor het verkrijgen van KOMO INSTAL is de BRL 6000. Dit is de opvolger van de BRL 6001, die weer de Waarborgcriteria (Waarborg installateur) opvolgde. De BRL 6000 is een nationale BeoordelingsRichtLijn voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. In deze regeling wordt beschreven aan welke kwaliteitseisen een organisatie moet voldoen om een installatie volgens de huidige en geldende normen op te leveren.