BRL6000-21 (4&5) certificering Van der Sluis Utiliteit

09-07-2021

Afgelopen woensdag vond een toelatingsaudit plaats bij Van der Sluis Utiliteit. De audit betreft de certificering voor de BRL6000-21 normering voor de deelgebieden 4 en 5. De uitslag van de audit is positief. Van der Sluis Utiliteit is hiermee volledig gecertificeerd voor het zelfstandig ontwerpen en installeren van duurzame bodemenergiesystemen. 

Deelgebied 4 richt zich op het ontwerp van energiecentrales van bodemenergiesystemen voor woon- en utiliteitsbouw. Deelgebied 5 betreft de installatie van energiecentrales voor de bodemenergiesystemen. 

Met het behalen van de certificering voorziet Van der Sluis Utiliteit in de groeiende vraag naar duurzame bodemenergiesystemen.