Coronavirus maatregelen

Coronavirus maatregelen

Bijgewerkt: donderdag 26 maart 2020

De onderstaande collectieve maatregelen zijn intern genomen in verband met het coronavirus:

 • Alle overleggen zowel intern als extern moeten worden afgezegd. Probeer zoveel mogelijk telefonisch af te handelen of te skypen.
 • Pendelen tussen de vestigingen willen we zoveel mogelijk beperken. Probeer zoveel mogelijk op je plek te blijven.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ben je verkouden of heb je koorts? Of heeft één van jouw huisgenoten forse klachten met koorts? Dan ben je verplicht thuis te blijven en je blijft nog twee dagen thuis nadat de koorts verdwenen is. Zie protocol ‘categorieën medewerkers’ op pagina 2 en 3.

Voor alle vestigingen:

 • Gebruik bekertjes in plaats van kopjes en flesjes water i.p.v. de kraan. De bekertjes en flesjes water staan in de keukentjes.
 • Gebruik reinigingsdoekjes voor het schoonmaken van de koffieapparaten en printers.

Specifiek voor vestiging KZD 107:

 • De kantine is niet meer in gebruik.
 • De deuren zijn opengezet zodat je niet meer aan de klink hoeft te pakken. Blijf ook van deze deuren af in verband met de deurdranger.
 • We beperken zoveel mogelijk contact en creëren gescheiden personeelsstromen. Voor in- en uitgaan van het pand:
 • Financiële administratie, HRM, inkoop, Versan, kwaliteit en procesbeheer en automatisering gebruiken de personeelsingang.
 • Projectleiders en werkvoorbereiders gaan via het magazijn.
 • Calculatie, meer-/ minderwerk en receptie via de voordeur
 • Beheer en onderhoud en utiliteit via voordeur of magazijn.
 • Aan- en afmelden vervalt dus tijdelijk.
 • Voor de andere vestigingen geldt: overleg met je bedrijfsleider.


Service- en onderhoudsmonteurs

Voor service- en onderhoudsmonteurs is een apart protocol gemaakt. Gepubliceerd op het intranet, bij de coronavirus documenten.

Bouwplaats
Voor mensen op de bouw geldt, naast alle andere genoemde maatregelen; er kan gewoon gewerkt worden. We volgen de richtlijnen van de aannemers.

Ga niet met teveel mensen tegelijk in de keet zitten, advies is met maximaal drie personen, en houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Voor de bouwplaatsen zijn drinkwaterflesjes, reinigingsdoekjes en koffiebekers geregeld. Deze spullen zijn te bestellen bij het magazijn. Met ingang van maandag 30 maart.

Thuiswerken

 • De mogelijkheden om thuis te kunnen werken zijn onderzocht en uitgebreid.
 • Laptop mee naar huis nemen
  Iedere medewerker, die beschikt over een laptop van het werk die geschikt is gemaakt voor thuiswerken, willen we vragen om de laptop altijd mee naar huis te nemen. Dit is een maatregel voor het geval je niet meer naar het werk kan komen in verband met het coronavirus maar nog wel kan werken. Hierdoor heb je nog de mogelijkheid om thuis aan de slag te gaan.

 

Wij hanteren de onderstaande categorieën medewerkers wanneer iemand als ziek wordt geregistreerd en wanneer niet:

Als je hier een beroep op wil doen is de werkwijze als volgt:
1.          Je bespreekt dit eerst met je leidinggevende en je stemt af tot welke categorie je behoort.
2.          Daarna geef je deze informatie door aan HRM (Jelmer Bos) ten behoeve van registratie.

I Medewerkers met lichte klachten
Medewerkers die lichte verkoudheidsklachten hebben, waarmee ze los van corona gewoon zouden doorwerken, maar nu in het kader van de bestrijding van het virus niet werken of hooguit thuis nog een deel van hun uren werken.
De medewerker wordt als ziek genoteerd en de uren worden als ziekte-uren verwerkt. De uren waarop thuis wordt gewerkt, worden als gewone werkuren verwerkt.

II Medewerkers zonder klachten – kwetsbare groep
Medewerkers die geen klachten hebben, maar tot de kwetsbare groep behoren qua longen/hart en zich nu uit voorzorg afmelden om besmettingskans te beperken.
De medewerker wordt niet als ziek genoteerd. Er is (nog) geen overheidsregeling voor deze categorie.
Daar waar het kan werkt de medewerker vanuit huis. Als dit niet mogelijk is worden met de betreffende medewerker nog afspraken gemaakt over de uren.

III Medewerkers zonder klachten – huisgenoten kwetsbare groep
Medewerkers die geen klachten hebben, maar zich uit voorzorg afmelden omdat één of meer van hun huisgenoten tot de kwetsbare groep behoren qua longen/hart.
De medewerker wordt niet als ziek genoteerd. Deze medewerker kan zoveel mogelijk vanuit huis werken en anders betreft dit eigen verlof van de medewerker. Er is (nog) geen overheidsregeling voor deze categorie.

IV Medewerkers zonder klachten – huisgenoten lichte klachten
Medewerkers die geen klachten hebben, maar waarvan een of meer huisgenoten lichte klachten hebben.
De medewerker werkt gewoon door zolang hij zelf geen klachten heeft.

V Medewerkers zonder klachten – huisgenoten koorts
Medewerkers die geen klachten hebben, maar waarvan één of meer van de huisgenoten forse klachten hebben met koorts. De medewerker blijft thuis en werkt daar voor zover dit mogelijk is. LET OP: de medewerker blijft nog 2 dagen thuis nadat de koorts verdwenen is.
Als thuiswerken niet mogelijk is worden de uren doorbetaald.

VI Medewerkers zonder klachten – opvang kinderen
Medewerkers die thuis blijven omdat ze de kinderen, die niet naar school kunnen, op moeten vangen.
De medewerker neemt in overleg met de leidinggevende verlof op om opvang van de kinderen te regelen dan wel de kinderen op te vangen.
De tijd om de opvang te regelen wordt als calamiteitenverlof aangemerkt tot maximaal 1 dag; dit is conform het advies van de Metaalunie.

VII Medewerkers volledig thuis aan het werk
Medewerkers die, al dan niet met lichte klachten, volledig thuiswerken in overleg met hun leidinggevende. Dit om bijvoorbeeld meer ruimte op kantoor te scheppen of als medewerker lichte klachten heeft.

VIII Medewerkers zonder klachten – deels thuis, deels op de werkplek werkzaam
Medewerkers die geen klachten hebben en in verband met (maatregelen rond) corona voor een deel thuis en voor het andere deel op het werk aan het werk zijn.

4PS
Fysieke begeleiding van 4PS stopt; er wordt nu gebruik gemaakt van Microsoft teams.
Vermijd ook dat je met de werkgroep/meerdere collega’s in één overlegruimte gaat zitten.

We volgen continu het laatste nieuws over het coronavirus. Zodra het nodig is, worden de maatregelen aangepast/aangescherpt. Daarnaast verwachten wij dat je als medewerker ook het nieuws blijft volgen omtrent het coronavirus.

Belangrijk is dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Heb je verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis. Daarnaast vertrouwen we erop dat iedereen zijn gezonde verstand blijft gebruiken en tijdig aan de bel trekt als er sprake is van een mogelijke besmetting in je (directe) omgeving.

Uiteraard blijven de onderstaande maatregelen en werkwijze (gedeeld op 05-03-2020) ook van kracht.

Klachten, wat te doen?

 • Blijf thuis en informeer je leidinggevende en HR.
 • Worden de klachten erger? Neem telefonisch contact op met je huisarts en volg zijn/haar instructies op.
 • Na duidelijkheid huisarts, graag terugkoppeling naar je leidinggevende en HR.

Persoonlijke hygiëne

 • Vermijd handen schudden of ander direct contact.   
 • Was regelmatig je handen met water en zeep en droog af met papieren doekjes.
 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.

Werkplek

 • De schoonmakers zetten we vaker in om de kantoren en werkplekken schoon te houden. Hierbij zal de nadruk liggen op het schoonmaken van bijvoorbeeld:
  - handgrepen
  - leuningen
  - lichtknoppen
  - sanitair
  - koffiezetapparaten
  - etc.

Bekijk hier de vragen & antwoorden coronavirus pagina van RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden