CE-markering

CE-markering

Een CE-markering is een must. Een product moet nu eenmaal voldoen aan de daarvoor geldende regels binnen Europa. Een bouwproduct mag niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. Van der Sluis Constructie voldoet dan ook de CE-markering voor het vervaardigen van staalconstructies volgens NEN-EN 1090. Om aan deze nieuwe richtlijnen te voldoen, is Van der Sluis Constructie sinds januari 2015 gecertificeerd voor het vervaardigen van staalconstructies onder executie klasse 2 (EXC2).

Meer Constructie